Na Grádelském potoce vznikl nový Kneippův chodník, ve kterém se mohou návštěvníci projít.

Chodník je obdobou Kneippovy lázně, jejíž podstatou je ochlazování a ohřívání nohou s použitím vody a patří mezi vodoléčebnou otužovací proceduru. Nejprve se vody ohřejí a poté se zchlazují, vše se opakuje několikrát. Není-li teplá vody, zahřívají se nohy zvedáním do výšky vsedě či vleže, nebo na slunci.

Při přístupu k lázním u Železné Rudy je informační tabule, kde je vysvětlen princip Kneippových lázní. Poté již může návštěvník sám vyzkoušet lázně. Na Grádelském potoce se skládá ze tří kaskádovitých bazénků s chladnou vodou, ve kterých jsou různě velké kamínky. Voda má v zimě okolo 4°C, v létě asi 7°- 8°C.

K lázním se dojde po zeleně značené stezce, která vede z centra Železné Rudy na Grádl.

Kneippův chodník vybudovaly Lesy ČR.