Během září bude možné navštívit v nočních hodinách elektrárnu Dukovany, druhou největší jadernou elektrárnu.

Prohlídky se uskuteční po tři zářijové pátky (7.září, 14.září, 28.září.), a to vždy od 21 hodin do 1.00 hodin. Návštěvníci se podívají do strojovny, skladu s použitým jaderným palivem, trenažér, ad.

Vstup na prohlídku je pouze pro osoby starší 15 let.

Podrobné informace na www.cez.cz.