V Pardubicích se stále vysušuje jedno ze sídel Východočeské galerie v Pardubicích, Dům U Jonáše, který o Vánocích 2017 zasáhla havárie vody. V polovině listopadu ale budou zpřístupněné některé prostory, které se podařilo vysušit a opravit.

Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout 2. patro, stálou expozici ve 3. patře a nezasažené prostory v zadních traktech.

Východočeská galerie připravila do nezasažených a opravených sálů nové výstavy, v nejvyšším patře zůstává stálá expozice s názvem Jedno místo prázdné. „Připravujeme výstavu Pardubice očima malířů a v další části chceme veřejnosti představit nová díla, která chceme zakoupit v letošním roce díky prostředkům kraje a ministerstva kultury. Doufáme, že výtvarnou veřejnost mile překvapíme,“ uvedla ředitelka Hana Řeháková.

Podrobné informace na www.pardubickykraj.cz.