Československá republika vznikla 28.října 1918 a je spjata s osobností Tomáše Garrigue Masaryka. Další osobnosti, které jsou s tímto datem spjati, je pětice „mužů 28.října“, kterým se budou věnovat přednášky v Pardubicích.

Přednášky proběhnou během října a listopadu ve Východočeském muzeu Pardubice a budou se věnovat těmto osobnostem: Alois Rašín,  František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla a Vavro Šrobár, kteří podepsali První zákon, jež oznamoval vznik samostatného československého státu.

Prvního muže, Aloise Rašína, představí v úterý 2.října Jana Čechurová (Ústav českých dějin FF UK v Praze). Následuje přednáška 16.října o Antonínu Švehlovi (Eva Broklová,  Masarykův ústav Akademie věd ČR), poté přednáška 13.listopadu o Jiřím Stříbrném (Libor Vykoupil, Historický ústav FF Masarykovy univerzity v Brně) a přednáška o Vavru Šrobárovi 27.listopadu (Jan Rychlík, Ústav českých dějin FF UK v Praze). V úterý 30.října pak bude přednáška o 28.říjnu 1918 v Pardubickém kraji (Renáta Tetřevová, Východočeské muzeum v Pardubicích).

Podrobné informace na www.pardubickykraj.cz.