Martinské trhy

1.11.2018

V sobotu 10.listopadu se budou konat v Hradci Králové tradiční Martinské trhy.

Tento tradiční předvánoční jarmark bude probíhat v Adalbertinu od 9 do 16 hodin a na trzích se představí výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel, ochutnávky tradičního lidového pečiva, sladké a slané pochutiny, svařené víno, ad.

V Bílém salonu Adalbertina pak budou v rámci Dne otevřených dveří Spolku lidové tvorby probíhat workshopy – výroby vánočních ozdob z papíru, ze skleněných korálků, kukuřičného šustí, ad. V expozici, umístěné přímo na pódiu velkého sálu, si návštěvníci budou moci ozkoušet svoji manuální zručnost při práci s řezbářskými dlátky pod odborným dohledem mistrů a studentů školy.

Akce je zdarma, podrobné informace na www.adalbertinum.cz.