Vzdělávací cyklus pro seniory

Od letošního listopadu jsou připraveny pro seniory kurzy virtuální univerzity třetího věku. Virtuální Univerzita třetího věku (U3V) je určena převážně pro vzdělávání seniorů, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit přednášek prezenční formou. Senioři sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu a následně vypracovávají kolektivní test nebo si své znalosti ověřují v řízené diskusi.

Cyklus připravuje Správa informačních technologií města Plzně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou a první kurz bude věnován astronomii.

Pokud student absolvuje šest semestrů, obdrží osvědčení o absolvování virtuální U3V, které mu bude předáno na slavnostní promoci v Praze.