Ocenění Talentů

Na zasedání 23.října rozhodla Rada Olomouckého kraje o ocenění mladých talentů.

Nejúspěšnější účastníci soutěží a olympiád na 2. stupni ZŠ a na SŠ získají finanční příspěvek. Podporu obdrží ti žáci, kteří uspěli v těchto oborech: humanitní, přírodovědný, technický a dovednostní, sport a umění. Projekt předpokládá, že v každém oboru obdrží podporu vždy pět nejúspěšnějších žáků, navíc oceněny budou i školy, které žáci navštěvují.

Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku bude 20. listopadu v Olomouci.