Férová snídaně

V sobotu 13.května se koná ve Šlapanicích akce s názvem Férová snídaně piknikuj za banány!

Posnídat si můžete od 10 do 12 hodin před Muzeem ve Šlapanicích na Masarykově náměstí, snídani doplní doprovodný program – ochutnávky, soutěže, výtvarná dílna, ad.

Podrobné informace na www.slapanice.cz.